8. Výfukový systém

8.1. Popis konštrukcie

Schéma výfukového systému:

 1. bez katalyzátora
 2. s katalyzátorom
 3. schéma prietoku výfukových plynov
 1. príruba na upevnenie zbernej rúry
 2. tesnenie
 3. zberná rúra
 4. silentbloky vedľajšiho tlmiča
 5. vedľajší tlmič
 6. objímka na spojenie rúr tlmičov
 7. hlavný tlmič
 8. zadný silentblok výfuku
 9. kyslíkový senzor (lambda sonda)
 10. trojcestný katalyzátor
 11. kryt vedľajšieho tlmiča
 12. vstupná perforovaná rúra
 13. tlmiace prepážky
 14. výstupná perforovaná rúra
 15. kryt hlavného tlmiča
 16. ľavá perforovaná rúra
 17. predná tlmiaca prepážka
 18. stredná tlmiaca prepážka
 19. zadná tlmiaca prepážka
 20. zadná perforovaná rúra
 21. pravá perforovaná rúra

Výfukový systém sa skladá z výfukového zberača, zbernej rúry 3, vedľajšieho 5 a hlavného 7 tlmiča. Výfukový zberač a príruba na upevnenie zbernej rúry 1 pre 8V motory (2110 a 2111) sú zameniteľné s dielmi zo Samary. Pre motory 2112 sú výfukový zberač a zberná rúra odlišné.

Na väčšine automobilov, ktoré sú vybavené vstrekovaním paliva je na zbernej rúre senzor kyslíka (lambda sonda). Vo výfukovým systéme týchto vozidiel je navyše nainštalovaný trojcestný katalyzátor. Tlmiče a katalyzátor sú nerozoberateľné jednotky a v prípade poruchy by mali byť nahradené novým dielom ako celok.

Výfukový zberač je vyrobený z liatiny. Medzi ním a hlavou valcov je vložené kovové tepluvzdorné tesnenie. K zberaču je pomocou štyroch (no motore 2112 až šiestich) skrutiek pripojená zberná rúra. Spoj je utesnený tepluvzdorným tesnením. Zberná rúra je vyrobená z nerezovej ocele. Je pripojená k pohonnému agregátu pomocou konzoly, ktorá má dve vetvy rúry.

Príruby rúr vedľajšieho tlmiča a katalyzátora (v modeloch, kde je k dispozícii) sú spojené kĺbovo. Medzi prírubami je metalografický krúžok s guľovým povrchom. Vnútorný povrch prírub je tiež guľový a príruby sú siahnutý pomocou pružinových skrutiek, ktoré umožňujú rúram výfuku pohyb (bez straty vzduchotesnosti), a to vzhľadom na to, že prívodná rúra sa pohybuje pri výkyvoch pohonnej jednotky oproti karosérii.

Na zníženie hluku a lepšiu izoláciu má vedľajší tlmič ochranný kryt. Vo vozidlách s katalyzátorom je vedľajší tlmič dodávaný so skrátenou prednou rúrou.

Katalyzátor je navrhnutý tak, aby znižoval emisie oxidu uhoľnatého, oxidov dusíka a nespálenych uhľovodíkov vypúšťané do atmosféry. K tomuto slúžia dva keramické bloky s množstvom pórov, ktoré sú pokryté prvkami urýchľujúcimi katalytický proces: ródiom, paládiom a platinou. Prechodom cez póry katalyzátora je oxid uhoľnatý prevedený na oxid uhličitý s nízkou toxicitou a oxidy dusíka sa redukujú na neškodný dusík. Stupeň čistenia výfukových plynov v dobrom katalyzátore dosahuje 90 až 95%. Pre normálnu funkciu katalyzátora musí byť zloženie výfukových plynov (najmä obsah kyslíka) v prísne definovaných medziach. K tomuto účelu slúži regulátor, ktorý stanovuje bohatosť paliva v závislosti na nameraných hodnotých z lambda sondy (pozri: Systém riadenia motorov VAZ-2111 a -2112).

Katalyzátor a kyslíkový senzor sú veľmi citlivé na zlúčeniny olova, ktorých vplyvom sa rýchlo zanesú a prestanú pracovať, čo následne vedie k zvýšenej produkcii toxických emisií. Preto, ak je váš automobil vybavený katalyzátorom, je prísne zakázané, a to čo i len krátkodobo, používať olovnatý benzín. Iným dôvodom zlyhania katalyzátora môže byť nesprávna funkcia zapaľovacieho systému. Ak nepreskočí vo valci iskra, nespálené palivo prejde do katalyzátora a spáli sklokeramiku, čo môže viesť až k úplnemu upchatiu výfukového systému a zastavenie motora (prípadne značnej strate jeho výkonu).

Hlavný tlmič sa nachádza za vedľajším a je k nemu pripojený pomocou tesniaceho krúžku s objímkou (ako na Samare). Tlmiče sú zavesené na držiakoch v karosérii na štyroch silentblokoch.