Výmena spojkového mechanizmu

Popis konštrukcie spojky

 1. kryt spojkového lanka
 2. spodný koniec krytu spojkového lanka
 3. držiak spojkového lanka
 4. pružný ochranný kryt lanka
 5. spodný koniec spojkového lanka
 6. nastavovacia matica
 7. poistná matica
 8. zarážka spojkového lanka
 9. vidlica vypínania spojky
 10. kryt spojky
 11. šrób držiaci spojku na zotrvačníku
 12. hnací disk
 13. zotrvačník
 14. hnaný disk
 15. hnací hriadeľ prevodovky
 16. spodný kryt spojkovej skrine
 17. skriňa spojky
 18. prítlačná pružina
 19. vypínacie ložisko spojky
 20. príruba spojkového ložiska
 21. púzdro spojkového ložiska
 22. tesnenie
 23. horný koniec krytu spojkového lanka
 24. horný koniec spojkového lanka
 25. konzola spojkového pedálu
 26. pružina spojkového pedálu
 27. spojkový pedál
 28. oporná doska spojkového lanka

Uvoľnenie nosných celkov predných kolies

Demontáž krytu motora

Vypustenie oleja v prevodovke

Demontáž poloosí

Uvoľnenie tiahiel radiacej páky

Demontáž spojkového lanka

Odpojenie snímaču rýchlosti

Demontáž ľavého silentbloku motora

Demontáž prevodovky

Výmena lamiel spojky

Výmena spojkového ložiska

Kompletizácia