11. Pohon predných kolies

11.1. Popis konštrukcie

Prierez poloosi:

 1. poistný krúžok na vnútornej strane poloosi
 2. púzdro vnútorného kĺbu
 3. poistný krúžok
 4. objímka
 5. gulička
 6. oporný krúžok
 7. domček kĺbu
 8. vonkajšia svorka
 9. fixátor poloosi
 10. ochranná manžeta
 11. vnútorná svorka
 12. hriadeľ
 13. púzdro vonkajšieho kĺbu
 14. doraz hriadeľu
A – referenčný rozmer

Pohon kolesa sa skladá z dvoch homokinetických kĺbov, ktoré sú spojené hriadeľom. Hriadele nie sú zameniteľné – ľavý je vyrobený z oceľovej tyče avšak kratší pravý z trubky. Spoj hriadeľu s kĺbmi je drážkovaný, proti pozdĺžnemu pohybu je hriadeľ zaistený opornými krúžkmi 6 a poistnými krúžkami 3. Drážkový koniec vonkajšieho kĺbu je spojený s nábojom a zaistený maticou ložika, vnútorny koniec je zafixovaný v prevodovke pomocou poistného krúžku.

Homokinetický kĺb sa skladá z púzdra 2 a 13, z domčeku 7, objímky 4 a šiestich guličiek 5, ktoré sú umiestnené v drážkach púzdra a objímky. Vo vonkajšom kĺbe sä drážky vyrobené radiálne, čo umožňuje uhol natočenia až 42°. V púzdre vnútorného kĺbu sú drážky priame, čo umožňuje pohyb častí v pozdĺžnom smere, čím sa poloos skracuje alebo predlžuje (to je nutné na kompenzáciu vzájomnej polohy medzi závesnou a pohonnou jednotkou). Vo vnútri objímky je drážkový otvor pre pripojenie kĺbu s hriadeľom.

Časti homokinetického kĺbu sú zhotovené s vysokou presnosťou, guličky pre každý záves tvoria individuálnu skupinu, preto opotrebovaný časť vždy ako celok.

Do vonkajšieho kĺbu pred poskladaním dajtné 40 cm3 maziva SHRUS-4, do vnútorného 80 cm3.

Tesnosť kĺbu je nevyhnutnou podmienkou pre spoľahlivú prevádzku, poskytuje ju gumová manžeta 10. Jej konce sú chytené na púzdro kĺbu a hriadeľ pomocou svoriek 8 a 11. Na tento účel používajte len špeciálne svorky s hladkým vnútorným povrchom bez vyčnievajúcich častí.