15. Brzdový systém

15.1. Popis konštrukcie

Schéma hydrauliky bŕzd:

 1. hlavný brzdový valec
 2. brzdová rúrka - pravá predná a ľava zadná brzda
 3. brzdová hadička - predná brzda
 4. nádržka hlavného brzdového valca
 5. vákuový posilovač
 6. brzdová rúrka - ľavá predná a pravá zadná brzda
 7. brzdový mechanizmus zadného kolesa
 8. pohyblivé tiahlo regulátoru tlaku
 9. brzdová hadička - zadná brzda
 10. regulátor tlaku
 11. rameno regulátoru tlaku
 12. brzdový pedál
 13. brzdový mechanizmus predného kolesa

Konštrukcia brzdového systému - hydraulické, dvojokruhové (s diagonálnym rozložením okruhov), s regulátorom tlaku 10, vákuovým posilovačom 5 a ukazovateľom nízkej hladiny brzdovej kvapaliny v nádržke. V prípade poruchy jedného z okruhov brzdového systému druhý okruh stále brzdí, aj keď s nižšou účinnosťou.

Brzdové mechanizmy predných kolies 13 - kotúčové (na automobiloch VAZ-21103, -21113 a -2112 - vetrom chladené) s jedným plávajúcim strmeňom a senzorom opotrebovania obloženia brzdových doštičiek. Brzdové mechanizmy zadných kolies 7 - bubnové s dvojpiestovými brzdovými valčekmi a automatickým nastavovaním medzery medzi pakňami a bubnom. Automatické nastavovanie medzery je umiestnené v brzdových valčekoch.

Hlavný brzdový valec 1 je pripojený k telu vákuového posilovača 5 na dvoch čapoch. V otvore v hornej časti valca je na gumovom tesnení vstavaná priesvitná plastová nádržka 4 so senzorom nízka hladiny brzdovej kvapaliny. Na nádržke je vyznačená minimálna a maximálna doporučená hladina brzdovej kvapaliny. V spodnej časti valca sú zaskrutkované dve skrutky, ktoré slúžia na nastavenie dorazov pohybu piestov. Skrutky sú utesnené medenými tesneniami. V prednej časti valca (v smere vozidla) je zaskrutkovaný uzáver, ktorý slúži ako doraz vratnej pružiny, taktiež je utesnený medeným tesnením. Piesty v hlavnom valci sú uložené sériovo, najbližšie k vákuovému posilovaču je piest ovládajúci pravý predný a ľavý zadný brzdový mechanizmus, a tie ktoré sú bližšie k uzáveru ovládajú ľavý predný a zadný pravý mechanizmus. Gumový tesniaci vysokotlakový krúžok (manžeta) hlavného brzdového valca a zadných brzdových valčekov sú zameniteľné (nominálny priemer 20,64 mm). Nízkotlakový tesniaci krúžok - s drážkou, je namontovaný na piest v mieste kontaktu s tyčkou vákuového posilovača.

Vákuový posilovač 5 sa nachádza medzi kĺbom pedála a hlavným brzdovým valcom 1 a je pripojený k ramenu pedála dvomi čapmi. Posilovač - nie je možné rozobrať, v prípade poruchy sa musí vymeniť ako celok. Jednoduchý test funkčnosti posilovača: v automobile s vypnutým motorom niekoľkokrát stlačte brzdový pedál, držte ho stlačený a naštartujte. Pri funkčnom posilovači musí po naštartovaní pedál klesnúť dopredu. Porucha alebo nedostatočná účinnosť vákuového posilovača môže byť spôsobená aj netesnosťou hadičky, ktorou uniká vákuum zo sacieho potrubia.

Regulátor tlaku zadných bŕzd 10 je pripevnený dvoma skrutkami k držiaku v ľavej zadnej časti karosérie. Jedna zo skrutiek (predná) tiež drží ovládaciu páčku 11 regulátora tlaku. Vďaka oválnosti otvorov pre upevnenie držiaku s páčkou je možné držiak pohybovať voči regulátoru tlaku, čím je možné nastaviť rôznu silu, ktorou páka bude pôsobiť na piest regulátora (pozri: Kontrola a nastavenie tiahla regulátora tlaku zadných bŕzd). So stupajúcim zaťažením zadnej nápravy pohyblivé tiahlo prenáša vačšiu silu na piest regulátora tlaku. Po stlačení brzdového pedálu má tlak brzdovej kvapaliny tendenciu tlačiť piest von, čomu zabraňuje protitlak pružného tiahla. Keď systém dosiahne rovnováhu, ventil, umiestnený v regulátore, odizoluje zadné brzdové valčeky od hlavného brzdového valca, čím zabráni ďalšiemu rastu brzdnej sily zadnej nápravy a tiež zablokovaniu zadných kolies skôr ako predných. Zvyšovaním zaťaženia zadnej nápravy sa zlepšuje aj priľnavosť zadných kolies k ceste, regulátor teda prepustí vyšší tlak do brzodvých valčekov zadných kolies a opačne pri poklese zaťaženia zadnej nápravy. V kryte regulátora je otvor, ktorý je uzatvorený zátkou, unikajúca brzdová kvapalina z tohoto otvoru hovorí o netesnosti O-krúžkov regulátora.

Plávajúci strmeň prednej brzdy obsahuje sánky a brzdový valec, ktoré sú spojené pomocou dvoch skrutiek. Ďalšie dve skrutky držia strmeň k uškám a tiež brzdové platničky na vodiacich čapoch. Na týchto čapoch sa nachádza mazivo. Medzi uškami a vodiacimi čapmi platničiek sú namontované ochranné gummené krytky. V drážkach vodiaceho čapu sú zovreté pružiny brzdových platničiek. Vnútorná platnička má senzor opotrebovania. V brzdovom valci je umiestnený piest s gumenými tesneniami obdĺžnikového tvaru. Vďaka tomuto pružnému tesneniu je udržiavaná optimálna vôľa medzi brzdovými platničkami a kotúčom.

Brzdové kotúče sú liatinové. Minimálna povolená hrúbka kotúča je 17,8 mm pre odvetrávané disky a 10,8 mm pre neodvetrávané disky. Maximálna hádzavosť na vonkajšom obvode je 0,15 mm.

Zadné brzdové valčeky sú vybavené zariadením, ktoré automaticky udržuje vôlu medzi pakňami a bubnom (samostav). Hlavným prvkom zariadenia je oceľový pružný rozpojený krúžok, ktorý je namontovaný na pieste s axiálnou medzerou 1,25 až 1,65 mm. Húževnaté krúžky (dva v každom valčeku) sú napnuté a obopínajú brzdový piest, nemôžu sa po ňom posúvať ak šmyková sila nie je väčšia ako 35 kg, čo je upínacia sila pružín pakní. Keď však brzdíme, je sila väčšia a krúžky sa posúvajú podľa toho, ako veľmi je brzdové obloženie opotrebované. V prípade poškodenia klznej plochy piestu vplyvom mechanických nečistôt z brzdovej kvapaliny alebo koróziou (ak je v brzdovej kvapaline voda) môžu krúžky vo valci stratiť mobilitu. V tomto prípade je potrebné valček vymeniť.

Systém ručnej brzdy - mechanický, lankový, na zadné kolesá. Je tvorený pákou, regulačným tiahlom, vyvažovačom dvoch laniek, ovládacím tiahlom pakní a rozperou.