9. Spojka

9.1. Popis konštrukcie

Prierez spojky a spojkové lanko:

 1. kryt spojkového lanka
 2. spodný koniec krytu spojkového lanka
 3. držiak spojkového lanka
 4. pružný ochranný kryt lanka
 5. spodný koniec spojkového lanka
 6. nastavovacia matica
 7. poistná matica
 8. zarážka spojkového lanka
 9. vidlica vypínania spojky
 10. kryt spojky
 11. šrób držiaci spojku na zotrvačníku
 12. hnací disk
 13. zotrvačník
 14. hnaný disk
 15. hnací hriadeľ prevodovky
 16. spodný kryt spojkovej skrine
 17. skriňa spojky
 18. prítlačná pružina
 19. vypínacie ložisko spojky
 20. príruba spojkového ložiska
 21. púzdro spojkového ložiska
 22. tesnenie
 23. horný koniec krytu spojkového lanka
 24. horný koniec spojkového lanka
 25. konzola spojkového pedálu
 26. pružina spojkového pedálu
 27. spojkový pedál
 28. oporná doska spojkového lanka

Spojka - jednodisková, suchá, s centrálnou prítlačnou pružinou membránového typu. Nachádza sa v hliníkovej skrini 17, ktorá je pripojená tromi skrutkami a jedným čapom k bloku motora a konštrukčne je kombinovaná so skriňou prevodovky. Kryt spojky 10 je spojený so zotrvačníkom 13 šiestimi skrutkami. V zotrvačníku sú tri kolíky, ktoré je potrebné pri montáži vložiť do zodpovedajúcich otvorov krytu, čím kryt vystredíme. Hnací disk 12 je spojený s krytom 10 jeho tromi pružnými oceľovými úchytmi. Tento montážny celok je potrebné vymieňať ako celok.

Výmena je nutná, keď sú lupene na disku prítlačnej pružiny 18 v hĺbke viac ako 0,8 mm a tiež keď sa zníži odpor pedálu pri vypínaní spojky (a tým sa predĺži pracovný zdvih), čo svedčí o veľkom opotrebovaní povrchu hnacieho disku alebo o oslabení pružiny. Hnaný disk 14 spolu s pružinovo-treciou lamelou je namontovaný na drážkovanom hnacom hriadeli 15 prevodovky. Nahrádza sa pri kmitaní disku v styčnom pásme o viac ako 0,5 mm, jeho popraskaní alebo nerovnomernom opotrebovaní a tiež v prípade, že vzdialenosť nitov od povrchu je menej ako 0,2 mm.

Na automobiloch s motorom VAZ-2112 je použitá spojka s inými charakteristikami prítlačnej pružiny a pružín hnaného disku. Rozlíšiť, že sa jedná o túto spojku možno podľa otvorov v prítlačnej pružine a pružinách lamely hnaného disku, ktoré sú označené farbou.

Lupene prítlačnej pružiny spojky pre motor VAZ-2112.

Dve zo šiestich pružín na disku novej generácie sú menšie a posadené bližšie k stredu.

Disk VAZ-2112 má rovnaký rozmer (200x140) ako VAZ-2110 avšak prenáša vyšší krútiaci moment vďaka silnejšej prítlačnej pružine (priemerne o 12%). Disk 2112 je možné namontovať namiesto typu 2110. Pri tomto úkone sa mierne zvýši odpor na spojkovom pedáli. Namontovať disk 2110 namiesto disku 2112 nie je možné.

Spojkové lanko - lankové, bezdrážkový (plynulý ťah pedálu). Spojkový pedál 27 je namontovaný na osy v špeciálnej konzole 25. Jeho horný koniec je spojený s koncom lanka 24. Púzdro lanka je pripevnené k držiaku v kabíne, druhý koniec v motorom priestore - na konzole 3. Zarážka lanka 8 je pripevnená na spojkovú vidlicu 9. Koniec lanka je chránený gumeným krytom 4, ktorý nachádza sa v blízkosti dvoch matíc 6 a 7 na nastavovanie lanka. Po nastavení matku zaistíme pritiahnutím kontramatice.

Po výmene spojky je potrebné došteľovať spojkový pedál (pozri: Demontáž a nastavenie spojkového lanka). Pri prevádzka dochádza k opotrebovaniu lamely hnaného disku a zvýšeniu zvihu pedála. Maximálny prípustný zdvih pedálu je 160 mm.