15.13. Demontáž a nastavenie ručnej brzdy

Pracujte s autom nad montážnou jamou alebo na zdviháku. Odstránenie lanka ručnej brzdy je ilustrované na pravom lanku.

Poradie úkonov:

Nastavenie ručnej brzdy - poradie úkonov:

Správne nastavená parkovacia brzda by mala udržať vozidlo v 23% svahu.