9.2. Demontáž a nastavenie spojkového lanka

Poradie úkonov:

Poradie úkonov: