9.3. Výmena hnaného a hnacieho disku spojky

Poradie úkonov: