9.4. Demontáž vypínacieho mechanizmu spojky

Poradie úkonov: